Newsletter Państwowej Służby Geologicznej nr 10/2022

Drodzy Czytelnicy,

Uprzejmie informujemy, że tylko do 31 sierpnia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą składać do Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB wnioski o wydanie wstępnych, bezpłatnych opinii na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych w gminach. Nie oznacza to zakończenia akcji przygotowywania opinii, a jedynie jej czasowe wstrzymanie. Data wznowienia możliwości ubiegania się o opinię zostanie wyznaczona w późniejszym terminie.

Jednocześnie przypominamy, że 26 sierpnia 2022 r. mija termin zgłaszania udziału w szkoleniu adresowanym do pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego pt. „Procedury administracyjne w postępowaniach wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego”. Tematyka szkolenia, które odbędzie się w dniach 7-9 września 2022 roku w Licheniu Starym, obejmuje szereg zagadnień praktycznego zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach prowadzonych przez organy administracji geologicznej. ZAPRASZAMY!

Zapraszamy do składania wniosków i rejestrowania się w szkoleniu

 

Czytaj więcej

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE BEZPŁATNYCH WSTĘPNYCH OPINII NT. WÓD TERMALNYCH W GMINACH

SZKOLENIE : PROCEDURY ADMINISTRACYJNE W POSTĘPOWANIACH WYNIKAJACYCH Z PRZEPISÓW PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO

 

Przegląd Geologiczny

Zapraszamy do lektury najnowszego Przeglądu Geologicznego. Aktualny numer zawiera m.in. artykuły z dziedziny geologii gospodarczej, geologii inżynierskiej, petrografii oraz ochrony środowiska.

Czytaj bezpłatnie online >>

 

28 sierpnia 2022 r.