Zapraszamy na szkolenie dla administracji geologicznej

W dniach 7-9 września 2022 r. w Licheniu Starym odbędzie się szkolenie pt. „Procedury administracyjne w postępowaniach wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego”. Szkolenie jest adresowane do pracowników administracji geologicznej szczebla powiatowego i wojewódzkiego, a udział w nim jest bezpłatny. 

Szkolenie poprowadzą eksperci:

 • Magdalena Piątkowska - Dyrektor Departamentu Nadzoru Geologicznego Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
 • Agata Spiżewska - Geolog Wojewódzki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,
 • Jacek Murzydło - Radca Prawny w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Poznaniu.

W ostatnim dniu szkolenia odbędzie się sesja terenowa na terenie kopalni węgla brunatnego w Kleczewie.

Program szkolenia pt. Procedury administracyjne w postępowaniach wynikających z przepisów prawa geologicznego i górniczego - Licheń Stary, 7-9 września 2022 r.

7 września 2022 r.

SESJA REFERATOWA: Hotel Atut  - Wielkopolskie Centrum Konferencyjne

 • 9.30-10.00 Rejestracja

 • 10.00-10.15 Powitanie uczestników szkolenia
  Dyrektor PIG-PIB oraz przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • 11.00 -11.45 Postępowanie administracyjne część teoretyczna
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • 10.15 - 11.00 Wykład pani mgr Magdaleny Piątkowskiej – Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 • 11.45-12.15 Przerwa kawowa

 • 12.15-13.00 Właściwość organów wg przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • 13.00-13.45 Zasady załatwiania spraw, wezwania, terminy zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • 13.45-14.45 obiad

 •  14.45-15.30  Zakres sprawowania nadzoru, kary i opłaty
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • 15.30-16.15 Uprawnienia pracowników administracji geologicznej w zakresie wykonywania czynności kontrolnych w terenie
  mgr Agata Spiżewska - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • 16.15-16.45 Dyskusja, indywidualne konsultacje połączone z przerwą kawową

 •  18.30 Kolacja

8 września 2022 r.

SESJA REFERATOWA: Hotel Atut  - Wielkopolskie Centrum Konferencyjne

 • 09.00-9.45 Pojęcie strony postępowania definiowanie przez kpa i pgg
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu

 • 9.45-11.30 Postępowanie administracyjne w zakresie hydrogeologii
  dr Jacek Murzydło - Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu 
  mgr Agata Spiżewska - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • 11.30-12.00 Przerwa kawowa

 •  12.00-14.00 Postępowanie administracyjne w zakresie geologii złóż
  dr Jacek Murzydło- Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  mgr Agata Spiżewska – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • 14.00-15.00 Obiad

 • 15-16.30 Postępowanie administracyjne w zakresie wybranych zagadnień z zakresu geologii inżynierskiej
  dr Jacek Murzydło- Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
  mgr Agata Spiżewska – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 • 16.30-17.00 Podsumowanie/ Zakończenie części referatowej, rozdanie certyfikatów

 • 17.00-17.30 Dyskusja, indywidualne konsultacje połączone z przerwą kawową

 • 18.30 Kolacja (dla uczestników sesji terenowej)

9 września 2022 r.

SESJA TERENOWA: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego S.A. w Kleczewie – odkrywka Tomisławice

 • 8.45 Zbiórka uczestników sesji terenowej w holu hotelu Atut (pobranie suchego  prowiantu dla uczestników)

 •  9.00 Wyjazd z hotelu

 • 9.30 Dojazd do punktu widokowego na terenie PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. w Kleczewie - Odkrywka Tomisławice

 • 9.45 Wykład wprowadzający dotyczący PAK KWB Konin S.A. w tym odkrywki Tomisławice
  mgr inż. Mariusz Dziamara Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego - TMG

 • 10.00 Szkolenie BHP

 • 10.15 Oprowadzenie po odkrywce Tomisławice

 •  12.30 Zakończenie sesji terenowej, powrót do hotelu

Miejsce szkolenia

Hotel Atut Wielkopolskie Centrum Konferencyjne
ul. Toruńska 27
62-563 Licheń Stary
https://www.hotelatut.pl

W ramach szkolenia uczestnikom przysługiwać będzie bezpłatny udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w formie obiadu i kolacji. PIG-PIB nie pokrywa uczestnikom kosztów dojazdów, noclegów oraz śniadań, które prosimy realizować we własnym zakresie.

Zgłoszenie uczestnictwa

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz dostępny jest na stronie internetowej ”GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” w zakładce Warsztaty 2022.

 

Osoby do kontaktu

 • Joanna Krasuska, tel. 22 459 24 76; tel. kom. 500 162 004
 • Kamila Broda, tel. 22 459 23 44
 • Maria Wojcieszak, tel. 22 459 22 96

KOMUNIKAT

sfinansowanie nfosigw

Spotkanie odbędzie się w ramach realizowanego przez PIG-PIB projektu „GEOLOGIA SAMORZĄDOWA” serwis geoinformacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa, który finansowany jest ze środków NFOŚiGW.