Informacja o terminie składania wniosków o wydanie bezpłatnych wstępnych opinii nt. wód termalnych w gminach

Uprzejmie informujemy, że tylko do 31 sierpnia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć do Państwowego Instytutu Geologicznego-PIB wnioski o wydanie bezpłatnych, wstępnych opinii na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych w gminach.

Nie oznacza to zakończenia akcji przygotowywania opinii, a jedynie jej czasowe wstrzymanie. Data wznowienia możliwości ubiegania się o opinię zostanie wyznaczona w terminie późniejszym.

Do 31 sierpnia 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego zapraszamy do kontaktu z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym. Eksperci Instytutu bezpłatnie przygotują dla Państwa wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji.

Każda opinia zawiera informacje dotyczące:

  • budowy geologicznej,
  • stanu rozpoznania hydrogeologicznego i geotermalnego,
  • możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. przewidywana szacunkowa głębokość otworu wiertniczego, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych),
  • zauważonych na tym etapie prac najpoważniejszych konfliktów mogących uniemożliwiać realizację potencjalnej inwestycji geotermalnej.

Opinie są przygotowywane w oparciu o dane geologiczne i hydrogeologiczne będące w posiadaniu PIG-PIB - profile głębokich otworów wiertniczych, mapy geologiczne i hydrogeologiczne, atlasy geotermalne, bilanse zasobów kopalin oraz prowadzone przez Instytut bazy danych, w tym przede wszystkim Centralną Bazę Danych Geologicznych.

Od chwili rozpoczęcia akcji (tj. od sierpnia 2021 r.) do 18 sierpnia 2022 r. na prośbę jednostek samorządu terytorialnego eksperci PIG-PIB przygotowali prawie 200 wstępnych opinii na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych w gminach.

Największe zainteresowanie wykazały gminy z dwóch województw: wielkopolskiego (25) i mazowieckiego (25). W dalszej kolejności uplasowały się województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Listę zamykają województwa: pomorskie, opolskie, lubuskie, podlaskie i na końcu warmińsko-mazurskie, dla którego przygotowano jedną opinię.

Szczegółowych informacji udzielają:

dr Mariusz Socha
tel. 22 45 92 144,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Izabella Gryszkiewicz
tel. 22 45 92 729,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

sfinansowanie nfosigw

Opinie przygotowywane są w ramach projektu „Geologia samorządowa - serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” i są finansowane ze środków NFOŚiGW.