logo nfosigw d

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejPokazuje 106 do 120 z 128 rekordów
Tytuł Nr Umowy
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) 435/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 371/2017/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9) 437/2019/Wn-07/FG-go-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) 184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2016 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 44/2017/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 434/2019/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 1453/2020/Wn-07/FG-SM-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1) 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalenia zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2017 roku (pgg art. 162 ust. 1, pkt 1). 181/2018/Wn-07/FG-sm-dn/D z dn. 10.08.2018 r.
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1) 269/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1) 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art..162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D z dnia 23.08.2018 r.,
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowanych od 2018 roku (pgg art.162, ust.1, pkt 1) 199/2018/Wn-07/FG-AB-DN/D
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10) 194/2018/Wn-07/FG-go-dn/D z dn. 23.08.2018 r.