Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku - etap I

nr projektu:12/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Miernik wieloparametrowy HI98194/20 z sondą

nr inwentarzowy: 8-4321

wartość w zł: 9 331,64

województwo: pomorskie

miejscowość: Gdańsk

zrealizowano w latach: 2015 - 2018

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej