Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1)

nr projektu: 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Suszarka Solid Line FD-S 115

nr inwentarzowy: 8-04820-1

wartość w zł: 6 499,32

województwo: pomorskie

miejscowość: Gdańsk

zrealizowano w latach: 2019 - 2022

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej