Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie zagrożeń geologicznych realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 10).

nr projektu:138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D

Inwestycja:Rejestrator danych magnetometrycznych

nr inwentarzowy: 5-00148-1

wartość w zł: 7 034,37

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2019 - 2021

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej