Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018

nr projektu:200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r.

Inwestycja:Checkpoint

nr inwentarzowy: 4-05289-1

wartość w zł: 349 873,50

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2017 - 2019

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej