System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach

nr projektu:264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:8-4352 Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "5"

nr inwentarzowy: 8-4352

wartość w zł: 3 512,88

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2016 - 2023

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej