Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju na obszarach morskich realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1)

nr projektu: 130/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni

nr inwentarzowy:

wartość w zł: 1 476 683,11

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2013 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej