Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA

nr projektu:897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Zasilacz awaryjny UPS 150kVA w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76

nr inwentarzowy: 4-5033

wartość w zł: 221 730,40

województwo: mazowieckie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2013 - 2017

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej