System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce.

nr projektu:578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Limnimetr elektroniczny

nr inwentarzowy: 8-2934

wartość w zł: 5000

województwo: małopolskie

miejscowość: Kraków

zrealizowano w latach: 2006 - 2008

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej