Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3)

nr projektu:101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r.

Inwestycja:Drogi dojazdowe do hal magazynowych w Archiwum Próbek w Hołownie I i II etap

nr inwentarzowy: 2-00710-1

wartość w zł: 706 020,00

województwo: lubelskie

miejscowość:

zrealizowano w latach: 2019 - 0

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej