Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11)

nr projektu:1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D

Inwestycja:Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V131

nr inwentarzowy: 7-00383-1

wartość w zł: 148 902,49

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2020 - 2021

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej