Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2018 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7)

nr projektu: 131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D

Inwestycja:Konduktometr do badań płytkich wraz z oprogramowaniem

nr inwentarzowy: 8-05048-1

wartość w zł: 112 545,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2018 - 2022

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej