Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie ochrony georóżnorodności i geologii środowiskowej realizowane od 2017 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 9)

nr projektu:371/2017/Wn-07/FG-go-dn/D

Inwestycja:Zestaw aparatury laboratoryjno - terenowej do badań właściwości cieplnych skał i gruntów

nr inwentarzowy: 8-05046-1

wartość w zł: 34 760,01

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2017 - 2021

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej