Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie rozpoznania budowy geologicznej kraju dla ustalania zasobów złóż kopalin i odnowienia bazy surowcowej realizowane od 2020 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 1)

nr projektu:1453/2020/Wn-07/FG-SM-DN/D

Inwestycja:System rozproszonej rejestracji sejsmicznej wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem

nr inwentarzowy: 8-05049-1

wartość w zł: 756 450,00

województwo: małopolskie

miejscowość: Kraków

zrealizowano w latach: 2020 - 2024

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej