Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023

nr projektu:473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Licencja Global Mapper PL 22.1

nr inwentarzowy:

wartość w zł: 3 968,29

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2021 - 2023

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej