Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)

nr projektu:184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Agisoft Metashape Professional Edition, licencja permanentna

nr inwentarzowy: 0-02297-W

wartość w zł: 12 915,00

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2019 - 2022

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej