Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)

nr projektu:184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D

Inwestycja:Dalmierz TruPusle 200L

nr inwentarzowy: 8-04834-1

wartość w zł: 2 314,37

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2019 - 2022

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej