Działalnosć Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2008 r.

nr projektu:246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D

Inwestycja:Zestaw: pehametr , konduktometr , tlenomierz , waliza

nr inwentarzowy: 8-3078

wartość w zł: 7134.56

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2009

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej