Działalnosć Państwowej Służby Hydrogeologicznej w 2008 r.

nr projektu:246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D

Inwestycja:Czujnik poziomu zwierciadła wody DCX-22

nr inwentarzowy: 8-3104

wartość w zł: 3445.56

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2009

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej