Udostępnianie i przetwarzanie informacji geologicznej dla realizacji zadań statutowych administracji geologicznej wszystkich szczebli w latach 2009- 2010.

nr projektu:555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20"

nr inwentarzowy: 4-2101

wartość w zł: 13574.94

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2011

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej