Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:IBM pamięć RAM do serwera 8204-E8A-SN065CEFS IBM POWER 6

nr inwentarzowy: 4-2225

wartość w zł: 27220.55

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej