Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja: Pompa SP8A-12 - stacja hydrogeologiczna Doba I/537

nr inwentarzowy: 8-3189

wartość w zł: 3718.56

województwo: warmińsko-mazurskie

miejscowość: Doba

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej