Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Zestaw typu MP1 do pompowań

nr inwentarzowy: 8-3247

wartość w zł: 20998

województwo: dolnośląskie

miejscowość: Wrocław

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej