Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Zestaw typu MP 1 do pompowań o wydajnosci 1-3m/h i wysokości ponad 30 m

nr inwentarzowy: 6-475

wartość w zł: 20998.01

województwo: pomorskie

miejscowość: Gdańsk

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej