Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Grunt - Opatowice gm. Radziejów, wł. PIG-PIB, działka nr 106/2 o pow. 0,1833ha, Repertorium A 1675/2011 , KW WL1R/00008579/6

nr inwentarzowy: 0-76

wartość w zł: 35369.15

województwo: kujawsko-pomorskie

miejscowość: Opatowice

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej