Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Grunt - działka w miejscowości Jabłonka nr 6942/2, wł. PIG-PIB, o pow. 0,5 ha KW. NS1T/00142018/0

nr inwentarzowy: 0-78

wartość w zł: 60000

województwo: małopolskie

miejscowość: Jabłonka

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej