Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.

nr projektu:454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Głowica do studni nr 1 na stacji Wrzoski I/911

nr inwentarzowy: 2-259

wartość w zł: 11495.58

województwo: opolskie

miejscowość: Wrzoski

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej