System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO - etap I. Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wytypowaniem obszarów ich występowania w Polsce.

nr projektu:578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Elektroniczna sonda inklinometryczna 50m

nr inwentarzowy: 8-2946

wartość w zł: 34578.1

województwo: małopolskie

miejscowość: Kraków

zrealizowano w latach: 2006 - 2008

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej