Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 120 arkuszy Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MHP.

nr projektu:463/2007/Wn-07/FG-sm-tx/D

Inwestycja:Oprogramowanie baza danych GIS MhP

nr inwentarzowy: 0-1870

wartość w zł: 119508.2

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2007 - 2009

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej