Utworzenie Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski.

nr projektu:157/2008/Wn-07/FG-go-tx/D

Inwestycja:Oprogramowanie Geostanowiska -Edytor wersja 1.0 (licencja PIG-PIB)

nr inwentarzowy: 0-1872

wartość w zł: 27473

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2010

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej