Działalność Państwowej Służby Hydrogeologicznej w roku 2007.

nr projektu:386/2007/Wn-07/FG-hg-tx/D

Inwestycja:Ręczny zestaw wiertniczy do poboru próbek wód i gruntów f-my Eijkelkamp

nr inwentarzowy: 8-2952

wartość w zł: 11723.07

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2007 - 2008

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej