Szczegółowa mapa geologiczna Tatr w skali 1 ; 10 000 - etap II.

nr projektu:4/2009/Wn-07/FG-kg-tx/D

Inwestycja:Licencja Visual Slope Basic Module + Reinforced Slope Analysis

nr inwentarzowy: 9 - 836

wartość w zł: 3090

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2011

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej