Szczegółowy numeryczny model wgłebnej budowy geologicznej obszaru aglomeracji miejskiej na przykładzie fragmentu Warszawy

nr projektu:234/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Moduły oprogramowania GOCAD - 3 szt.

nr inwentarzowy: 9 - 626

wartość w zł: 11579.2

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2011

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej