System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach.

nr projektu:181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Aparat cyfrowy SONY DS-CHX 1 wraz z akumulatorem SONY NP-FH 50 AM-CE (9 szt)

nr inwentarzowy: 8-889 do 897

wartość w zł: 10313.12

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2015

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej