Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania.

nr projektu:408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Komputer notebook biurowy Dell Latitude (4 szt)

nr inwentarzowy: 4-809 4-813 4-851 4-833

wartość w zł: 15771.12

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej