Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania.

nr projektu:408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Licencja RockWorks 15+RockWorks Utilities+LogPlot 7+RockWare GIS (5 szt)

nr inwentarzowy: 9-800 do 804

wartość w zł: 50480

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2008 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej