Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania.

nr projektu:408/2008/WN-07/FG-GO-TX/D

Inwestycja:Monitor 27" DELL U2711

nr inwentarzowy: 4-858

wartość w zł: 3301

województwo: małopolskie

miejscowość: Kraków

zrealizowano w latach: 2008 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej