Prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych.

nr projektu:176/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Aplikacja - podsystem SEJSMIKA Centralnej Bazy Danych Geologicznych.

nr inwentarzowy: 0 - 1940

wartość w zł: 151290

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej