Prowadzenie Banku Danych Wód Zaliczonych do Kopalin (solanki, wody lecznicze i termalne).

nr projektu:201/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Miernik wieloparametryczny HI 9829/04

nr inwentarzowy: 8-702

wartość w zł: 10000.01

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej