Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych geologicznych.

nr projektu:406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Drukarka ZEBRA GK420t.

nr inwentarzowy: 4-875

wartość w zł: 1697.4

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej