Prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego w zakresie gromadzenia i udostępniania danych geologicznych.

nr projektu:406/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D

Inwestycja:Zestaw komputerowy (komputer + monitor) - 6 szt. zgodnie z załącznikiem do protokołu

nr inwentarzowy: 4-753

wartość w zł: 26353.88

województwo: {nfs3.wojewodztwo}

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2013

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej