Opracowanie warstw informacyjnych "pierwszy poziom wodonośny - występowanie i hydrodynamika" na obszarze 150 arkuszy Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000 wraz z wprowadzeniem do bazy danych GIS MhP.

nr projektu:176/2010/Wn-07/FG-hg-tx/D

Inwestycja:Aplikacje wspomagająca obsługę bazy danych GIS MhP

nr inwentarzowy: 0 - 1850

wartość w zł: 205252.8

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2010 - 2011

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej