Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych określających warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania i gospodarowania wodami w obszarach dprzeczy.

nr projektu:195/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Baza danych GIS (GZWP) z aplikacjami wspomagającymi pozyskiwanie i przetwarzanie danych cyfrowych

nr inwentarzowy: 0 - 1939

wartość w zł: 361719.63

województwo: mazowieckie

miejscowość: Warszawa

zrealizowano w latach: 2009 - 2015

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej