Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:BaroDIVER-automatyczna stacja wyłącznie do rejestracji zmian ciśnienia atmosf.dla kompensacji ciśn.barometr. w trakcie pomiaru stacjami Diver.

nr inwentarzowy: 8-929

wartość w zł: 1890

województwo: pomorskie

miejscowość: Szczecin

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej