Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:MiniDiver-automatyczna stacja rejestracji zmian poziomu i temp.wód podziemnych.poj.pamieci 2x24000pom.

nr inwentarzowy: 8-928

wartość w zł: 2673

województwo: pomorskie

miejscowość: Szczecin

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej