Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Hermetyczna obudowa studzienna dla stacji hydrogeologicznej w Połomii ( 3 szt.)

nr inwentarzowy: 2-2

wartość w zł: 54168

województwo: śląskie

miejscowość: Połomia

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej