Zadania Państwowej Służby Hydrogeologicznej w latach 2009 - 2011.

nr projektu:614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D

Inwestycja:Kosiarka spalinowa STIHL FS 90 -stacja Biłowieża I/336

nr inwentarzowy: 8-782

wartość w zł: 1569.01

województwo: świętokrzyskie

miejscowość: Białowieża

zrealizowano w latach: 2009 - 2012

Sfinansowano ze środków<br>Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej